ID: 95818 | Vibrácie pohlcujúca kľuka na uchytenie rotora vodnej turbíny / Štefan Tkáč, 7 s. - slovenčina. - https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50061-2018
 Tkáč, Štefan - Autor
Kľúčové slová (slovenčina): vibrácie

ID: 93339 | Yearbook of Muslims in Europe. 10. Volume / Akgönül, Samim (Zostavovateľ, editor) ; Alibašić, Ahmet (Zostavovateľ, editor) ; Nielsen, Jørgen S. (Zostavovateľ, editor) ; Račius, Egdūnas (Zostavovateľ, editor). - Leiden (Holandsko) : Brill, 2019. - angličtina. - ISBN 978-90-04-38690-7. - ISSN 1877-1432
Počet všetkých osôb: 4
 Akgönül, Samim - Zostavovateľ, editor
 Alibašić, Ahmet - Zostavovateľ, editor
 Nielsen, Jørgen S. - Zostavovateľ, editor

ID: 99646 | Analysis of the bacterial community from high alkaline (pH > 13) drainage water at a brown mud disposal site near Žiar nad Hronom (Banská Bystrica region, Slovakia) using 454 pyrosequencing [textový dokument (print)] [článok] / Jana Kiskova ... [et al.]. - angličtina. - sign UPJS SSEP 019920 // Folia Microbiologica. - Dordrecht (Holandsko) : Springer Nature. Springer International Publishing AG. - ISSN 0015-5632. - ISSN (online) 1874-9356. - Roč. 64, č. 1 (2019), s. 83-90
Počet všetkých osôb: 5
 Javorský, Peter - Autor
 Kisková, Jana - Autor
 Pristaš, Peter - Autor

ID: 100511 | Pór Ferenc professzor, a kassai belgyógyászati iskola alapítója, a kassai orvosok „Apusa” [textový dokument (print)] [článok] / Rácz Oliver ... [et al.]. - maďarčina. - sign UPJS MSEP 030628 // Orvosi Hetilap : A Markusovszky Lajos Alapítvány Tudományos Folyóirata. - Budapešť (Maďarsko) : Akadémiai Kiadó. - ISSN 0030-6002. - ISSN (online) 1788-6120. - Roč. 160, č. 2 (2019), s. 73-77
Počet všetkých osôb: 4
 Derzsiová, Katarína - Autor
 Mešťan, Pavol - Autor
 Mydlík, Miroslav - Autor
Kľúčové slová (slovenčina): história medicínyvnútorné lekárstvo

ID: 104378 | Prepojenie psychológie a výskumu vo verejnej správe [elektronický dokument] : Psychológia práce a organizácie 2018, 23.05.2018-24.05.2018, Slovensko / Iveta Jeleňová ; recenzenti J. Bavoľár, D. Fedáková, A. Gregar et al. - slovenčina. - sign UPJS VSEP 02438 // Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti / Editori Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár, Ladislav Lovaš ; recenzenti J. Bavoľár, D. Fedáková, A. Gregar et al. . - Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5, s. 198-207. - https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/psychologia-prace-a-organizacie-web.pdf
 Jeleňová, Iveta - Autor
 Bavoľár, Jozef - Recenzent
 Fedáková, Denisa - Recenzent

ID: 103372 | Current state and prospects of biotechnology in Central and Eastern European countries. Part II: new and preaccession EU countries(CRO, RO, B&H, SRB) [článok] / Begović, Jelena (Autor 5%) ; Dettenhofer, Markus (Autor 13%) ; Dundar, Munis (Autor 2%) ; Durmić-Pašić, Adaleta (Autor 2%) ; Gartland, Kevan M.A. (Autor 2%) ; Kapur Pojskić, Lejla (Autor 5%) ; Kurtanjek, Želimir (Autor 5%) ; Miertuš, Stanislav (Autor 12%) ; Nedović, Viktor (Autor 2%) ; Ondrejovič, Miroslav (Autor 43%) ; Slavica, Anita (Autor 2%) ; Tapaloaga, Dana (Autor 5%) ; Tapaloaga, Paul (Autor 2%). - angličtina // Critical Reviews in Biotechnology. - Oxon (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. - ISSN 0738-8551. - ISSN (online) 1549-7801. - Roč. 39, č. 1 (2019), s. 137-155
Počet všetkých osôb: 13
 Begović, Jelena - Autor
 Dettenhofer, Markus - Autor
 Dundar, Munis - Autor

ID: 103279 | Weak ties and how to find them : International Conference on Soft Computing, 20.06.2017-22.06.2017, Česko / Dirgová Luptáková, Iveta (Autor 50%) ; Pospíchal, Jiří (Autor 5%) ; Šimon, Marek (Autor 45%). - angličtina // Recent Advances in Soft Computing / Matoušek, Radek (Zostavovateľ, editor). - Cham (Švajčiarsko) : Holtzbrinck Publishing Group, 2019. - ISBN 978-3-319-97887-1. - ISBN (online) 978-3-319-97888-8. - ISSN 2194-5357. - ISSN (online) 2194-5365, s. 16-26
 Dirgová Luptáková, Iveta - Autor
 Pospíchal, Jiří - Autor
 Šimon, Marek - Autor

ID: 64793 | Recommender system for post-editing of machine translation [textový dokument (print)] : APSAC 2017, 27.09.2017-29.09.2017, Chorvátsko / Benko, Ľubomír (Autor 50%) ; Kapusta, Jozef (Autor 50%). - angličtina. - DOI 10.1007/978-3-319-75605-9_24 // Lecture Notes in Electrical Engineering / [bez zostavovateľa] (Zostavovateľ, editor). - Berlín (Nemecko) ; Bazilej (Švajčiarsko) : Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2019. - ISBN 9783319756042. - ISSN 18761100. - ISSN (online) 18761119, s. 170-175
 Benko, Ľubomír - Autor
 Kapusta, Jozef - Autor

ID: 75033 | Computational analysis of induced voltage on implanted cardiac pacemaker’s lead by mobile phones [textový dokument (print)] : Information technology in biomedicine, 18.06.2018-20.06.2018, Poľsko / Beňová, Mariana (Autor 40%) ; Pšenáková, Zuzana (Autor 20%) ; Šmondrk, Maroš (Autor 40%). - angličtina // Information technology in biomedicine : proceedings / Badura, Pawel (Zostavovateľ, editor) ; Kawa, Jacek (Zostavovateľ, editor) ; Pietka, Ewa (Zostavovateľ, editor) ; Wieclawek, Wojciech (Zostavovateľ, editor). - Cham (Švajčiarsko) : Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2019. - ISBN 978-3-319-91210-3. - ISBN (online) 978-3-319-91211-0, s. 325-336
Verejná poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
 Beňová, Mariana - Autor
 Pšenáková, Zuzana - Autor
 Šmondrk, Maroš - Autor

ID: 101228 | Corrosion behaviour of Ni-based superalloys in molten FLiNaK salts / aut. Niketan S Patel, Viliam Pavlík, Blanka Kubíková, Martin Nosko, Vladimír Danielik, Miroslav Boča. - angličtina. - DOI 10.1080/1478422X.2018.1525829 // Corrosion Engineering, Science and Technology : The International Journal of Corrosion Processes and Corrosion Control. - Abingdon (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. - ISSN 1478-422X. - ISSN (online) 1743-2782. - Roč. 54, č. 1 (2019), s. 46-53
Počet všetkých osôb: 6
 Boča, Miroslav - Autor
 Danielik, Vladimír - Autor
 Kubíková, Blanka - Autor

ID: 103630 | Forearm bone histology of the small theropod Daliansaurus liaoningensis (Paraves: Troodontidae) from the Yixian Formation, Liaoning, China [textový dokument (print)] [článok] / Caizhi Shen ... [et al.]. - angličtina. - sign UPJS SSEP 019977 // Historical Biology : an International Journal of Paleobiology . - Oxon (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. - ISSN 0891-2963. - ISSN (online) 1029-2381. - Roč. 31, č. 2 (2019), s. 253-261
Počet všetkých osôb: 6
 Gao, Chunling - Autor
 Hoshino, Masato - Autor
 Kundrát, Martin - Autor
Kľúčové slová (angličtina): Daliansaurus liaoningensisforearmhistologyChina

ID: 107876 | Ecosystem services accounts: Valuing the actual flow of nature-based recreation from ecosystems to people / Ferrini, Silvia (Autor) ; La Notte, Alessandra (Autor) ; Maes, Joachim (Autor) ; Vallecillo, Sara (Autor) ; Zulian, Grazia (Autor). - DOI 10.1016/j.ecolmodel.2018.09.023 // Ecological Modelling : International Journal on Ecological Modelling and Systems Ecology. - ISSN 0304-3800. - ISSN (online) 1872-7026. - Roè. 392 (2019), 196-211
Počet všetkých osôb: 5
 Ferrini, Silvia - Autor
 La Notte, Alessandra - Autor
 Maes, Joachim - Autor

ID: 102655 | Základy marketingu [elektronický dokument] / Čábyová, Ľudmila (Autor 100%). - slovenčina // Masmediálne štúdiá : príručka na prijímacie skúšky / Čábyová, Ľudmila (Zostavovateľ, editor 25%) ; Čmehýlová Rašová, Dominika (Zostavovateľ, editor 25%) ; Gáliková Tolnaiová, Sabína (Zostavovateľ, editor 25%) ; Višňovský, Ján (Zostavovateľ, editor 25%) ; Brník, Andrej (Recenzent) ; Mendelová, Dáša (Recenzent) ; Odlerová, Eva (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Letra Edu, 2019. - ISBN (online) 978-80-89962-25-9, s. 398-426. - https://fmk.sk/prijimacky/prirucka-pre-uchadzacov/
 Čábyová, Ľudmila - Autor

ID: 102666 | Autorské a mediálne právo [elektronický dokument] / Botík, Milan (Autor 100%). - slovenčina // Masmediálne štúdiá : príručka na prijímacie skúšky / Čábyová, Ľudmila (Zostavovateľ, editor 25%) ; Čmehýlová Rašová, Dominika (Zostavovateľ, editor 25%) ; Gáliková Tolnaiová, Sabína (Zostavovateľ, editor 25%) ; Višňovský, Ján (Zostavovateľ, editor 25%) ; Brník, Andrej (Recenzent) ; Mendelová, Dáša (Recenzent) ; Odlerová, Eva (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Letra Edu, 2019. - ISBN (online) 978-80-89962-25-9, s. 295-308. - https://fmk.sk/prijimacky/prirucka-pre-uchadzacov/
 Botík, Milan - Autor

ID: 102739 | Filozofia a médiá [elektronický dokument] / Gálik, Slavomír (Autor 50%) ; Gáliková Tolnaiová, Sabína (Autor 50%). - slovenčina // Masmediálne štúdiá : príručka na prijímacie skúšky / Čábyová, Ľudmila (Zostavovateľ, editor 25%) ; Čmehýlová Rašová, Dominika (Zostavovateľ, editor 25%) ; Gáliková Tolnaiová, Sabína (Zostavovateľ, editor 25%) ; Višňovský, Ján (Zostavovateľ, editor 25%) ; Brník, Andrej (Recenzent) ; Mendelová, Dáša (Recenzent) ; Odlerová, Eva (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Letra Edu, 2019. - ISBN (online) 978-80-89962-25-9, s. 309-357. - https://fmk.sk/prijimacky/prirucka-pre-uchadzacov/
 Gálik, Slavomír - Autor
 Gáliková Tolnaiová, Sabína - Autor

ID: 102722 | Udalosti, ktoré pohli svetovými a slovenskými dejinami [elektronický dokument] / Višňovský, Ján (Autor 100%). - slovenčina // Masmediálne štúdiá : príručka na prijímacie skúšky / Čábyová, Ľudmila (Zostavovateľ, editor 25%) ; Čmehýlová Rašová, Dominika (Zostavovateľ, editor 25%) ; Gáliková Tolnaiová, Sabína (Zostavovateľ, editor 25%) ; Višňovský, Ján (Zostavovateľ, editor 25%) ; Brník, Andrej (Recenzent) ; Mendelová, Dáša (Recenzent) ; Odlerová, Eva (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Letra Edu, 2019. - ISBN (online) 978-80-89962-25-9, s. 262-279. - https://fmk.sk/prijimacky/prirucka-pre-uchadzacov/
 Višňovský, Ján - Autor

ID: 108071 | Materials and machining trends in terms of the existing axioms of the machining theory [elektronický dokument] [článok] = Materialien und Bearbeitungstrends in Hinblick auf das bestehende Axiom der Bearbeitungstheorie / K. Vasilko, Z. Murčinková, J. Nosáľ. - angličtina. - SIGN-TUKE 203279 // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. - Wenheim (Nemecko) : John Wiley & Sons. Wiley-VCH. - ISSN 0933-5137. - ISSN (online) 1521-4052. - Roč. 50, č. 2 (2019), s. 165-173. - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mawe.201800015
 Murčinková, Zuzana - Autor
 Nosaľ, Jozef - Autor
 Vasilko, Karol - Autor

ID: 108566 | Ovulation, Sex Hormones, and Women's Matins Psycholocy / DeBruine, Lisa M. (Autor) ; Hahn, Amanda C. (Autor) ; Jones, Benedict C. (Autor). - DOI 10.1016/j.tics.2018.10.008. - TRUNI ohlas E074455 // Trends in cognitive sciences. - London (Veľká Británia) : Elsevier. Elsevier Science. - ISSN 1364-6613. - ISSN (online) 1879-307X. - Roè. 23, è. 1 (2019), s. 51-62
 DeBruine, Lisa M. - Autor
 Hahn, Amanda C. - Autor
 Jones, Benedict C. - Autor

ID: 108625 | Wastewater Management and Water Resources in Slovakia [textový dokument (print)] / Stanko, Štefan (Autor 50%) ; Škultétyová, Ivona (Autor 50%). - angličtina. - DOI 10.1007/698_2018_285 // Water Resources in Slovakia: Part 1 : Assessment and Development / Negm, Abdelazim M. (Zostavovateľ, editor) ; Zeleňáková, Martina (Zostavovateľ, editor). - Berlin (Nemecko) : Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2019. - ISBN 978-3-319-92852-4. - ISBN (online) 978-3-319-92853-1, s. 335-353. - https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2018_285
 Stanko, Štefan - Autor
 Škultétyová, Ivona - Autor

ID: 108452 | Groundwater: An Important Resource of Drinking Water in Slovakia [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Barloková, Danka (Autor 50%) ; Ilavský, Ján (Autor 50%). - angličtina. - DOI 10.1007/698_2017_215 // Water Resources in Slovakia: Part 1 : Assessment and Development / Negm, Abdelazim M. (Zostavovateľ, editor) ; Zeleňáková, Martina (Zostavovateľ, editor). - Berlin (Nemecko) : Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2019. - ISBN 978-3-319-92852-4. - ISBN (online) 978-3-319-92853-1, s. 277-301. - https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2017_215
 Barloková, Danka - Autor
 Ilavský, Ján - Autor

Verzia systému: 5.3.0 z 22.03.2019